Đoàn Thanh niên - Chi đoàn Giáo viên In

                         Chi Đoàn Giáo Viên

 


- Tổ chức Đoàn TNCS :

 

Tiếp tục
chủ đề giáo dục “Sống có trách nhiệm – Sống trung thực”. Giáo dục học
sinh sống theo Pháp luật và giàu lòng nhân ái,

 


+ Phát huy vai trò chủ động, tích cực và sáng tạo của Đoàn TNCS của Chi
đoàn Giáo viên trong việc vận động tập hợp và giáo dục Thanh niên.
Giáo dục học sinh khả năng tự học, tự rèn luyện, giàu lòng nhân ái, tự
tin trong học tập và cuộc sống
. Tạo bước chuyển biến mạnh về
tính tự quản, lối sống vì tập thể, quan hệ bạn bè lành mạnh, trong sáng,
trung thực.

 


+ Đoàn viên TNCS phải thể hiện tính gương mẫu, xung kích trong
việc học tập, tu dưỡng
và trong mọi hoạt động văn thể. Mạnh dạn
đấu tranh, chống biểu hiện sai trái, ủng hộ và làm theo cái đúng; cần
chú ý hơn đến công tác phát triển Đòan và nâng cao chất lượng Đoàn
viên
.

 


+ Đoàn TNCS tổ chức đa dạng, thường xuyên, đúng mức các hoạt động
Giáo dục lành mạnh vui – khỏe – thiết thực, thu hút được đông đảo
học sinh tham gia.

 


+ Tổ Sử, Tổ Giáo dục Công dân, Đoàn TNCS hướng dẫn học sinh sưu 
tầm, tập hợp các tư  liệu
(tranh ảnh, đĩa, băng hình . . .) một
cách thường xuyên, để có thể chủ động về mặt tư liệu trong tuyên
truyền giáo dục, đạo đức, truyền thống cách mạng cho học sinh
(ATGT,
di hại chất độc da cam, phòng trừ Ma túy. Tuyên truyền ngày thành lập
Đảng, thành lập Đoàn, kỷ niệm 30/4, Kỷ niệm sinh nhật Bác . . . ) lồng
ghép nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”
vào giáo dục chính khóa. Tuyên truyền Luật Biển
Việt Nam cho học  sinh.

 


+ Đẩy mạnh vai trò, tác dụng của công tác tư vấn học đường.
Cảnh giáckiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã
hội xâm nhập vào trường học. (Ma túy, bài bạc, nạn bạo hành, trò chơi
trực tuyến….)

 


+ Thực hiện đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Bồi dưỡng chuyên đề
: “ Giáo dục môi trường biển đảo”, “ Phòng chống bạo lực học đường”, “
Kỹ năng quản lý và kiềm chế cảm xúc”…


 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: