Quá trình Hiệu trưởng In

Ban giám hiệu Nhà trường:

-   Đoàn kết, có sự thống nhất trong cách làm việc, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng.

-   Quyết đoán, khách quan, có năng lực.

-   Gần gũi giáo viên, nhân viên; Gương mẫu; Liêm khiết; Đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

-   Được sự tín nhiệm của giáo viên, nhân viên.

-   Giáo viên, Công nhân viên và Học sinh tôn trọng, đoàn kết và ủng hộ Ban giám hiệu.

BAN GIÁM HIỆU ĐƯƠNG NHIỆM

 

Ban giám hiệu trường PTTH Nguyễn Thượng Hiền đã lãnh đạo thành công sự nghiệp giáo dục của nhà trường trong nhiều năm liền. Đưa trường PTTH Nguyễn Thượng Hiền ngày một phát triển và luôn xứng đáng với lá cở đầu mà Đảng và Nhà nước trao tặng cho trường.

 BAN GIÁM HIỆU QUA CÁC THỜI KỲ

 

 

bangiamhieu

 

Đồng hành với ban giám hiêu còn có:

Chi bộ nhà trường

Công đoàn nhà trường

Đoàn thanh niên trường


 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: