1. Tầm nhìn :

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền là một trong những trường ưu tú nhất trong cả nước về

chất lượng giáo dục, khích lệ cá nhân vươn tới xuất sắc. Học sinh phát triển toàn diện, có

tinh thần dân tộc, trở thành công dân xuất sắc, có khả năng hội nhập cao .

2. Sứ mệnh :

Ngôi trường hiện đại, thân thiện, đậm văn hóa Việt. Đào tạo ra những học sinh :

“Mạnh mẽ về tinh thần – Hiểu biết, hợp tác, thích ứng – Giỏi ngoại ngữ - Chính trực

và trung thành với đất nước” .

3. Hệ thống giá trị :

Giáo viên

Học sinh

                     -TRÁCH NHIỆM -CHÍNH TRỰC -

                       BAO DUNG - ĐỘ LƯỢNG

- HỌC GIỎI - CÓ VĂN HÓA -

TỰ TIN - SÁNG TẠO

                     -TÔN TRỌNG - TỰ TRỌNG

                     - HỢP TÁC - CHIA SẺ

- NĂNG ĐỘNG - HỢP TÁC -

THÍCH ỨNG - HỘI NHẬP

                     - CHỦ ĐỘNG - SÁNG TẠO - ĐỔI MỚI

- TRUNG THỰC-NHÂN ÁI-

KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN

III- XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC :

Xây dựng một nền giáo dục tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc, làm nền tảng

cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững đất nước.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất đạo đức, kiến thức,

kỹ năng nghề nghiệp thời đại, có tư duy độc lập, sáng tạo, chủ động và trách nhiệm.

Giới Thiệu Trường Nguyễn Thượng Hiền


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: