Định hướng tương lai In

 

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC :

 

Năm học 2015-2016 Là năm học thứ ba thực hiện định hướng chiến lược 2013 – 2018.

a. Tầm nhìn :

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền là một trong những trường ưu tú nhất trong cả nước về chất lượng giáo dục, nhiều cá nhân vươn tới xuất sắc. Học sinh phát triển toàn diện, có tinh thần dân tộc, có khả năng hội nhập cao.

b. Mục tiêu chung :

Xây dựng một nền giáo dục tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc, làm nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững đất nước. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp thời đại, có tư duy độc lập, sáng tạo, chủ động và trách nhiệm.

Tập trung xây dựng trường Nguyễn Thượng Hiền trở thành trường tiên tiến hiện đại, gắn giáo dục tri thức đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, giáo dục thể chất, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống.

dinhhuonglogo

c. Mục tiêu cụ thể :

vTập trung xây dựng, phát triển văn hóa nhà trường : Chia sẻ, hợp tác, tự quản.

vHọc sinh có đạo đức, học giỏi, tự giác, hứng thú và sáng tạo.

vTỉ lệ đậu Đại học và Cao đẳng cao ( Phấn đấu đạt100% ).

vNâng tỉ lệ đạt giải học sinh giỏi các cấp (Quốc gia, Olympic, Thành phố …)

vHọc sinh có ý thức tự hào dân tộc, động cơ học tập đúng đắn: Học giỏi, học thành tài để phụng sự đất nước.

vXây dựng môi trường, điều kiện làm việc thân thiện, hiện đại, khoa học – Giáo viên làm việc tận tâm, trách nhiệm, hết lòng vì học sinh.

 

D. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2015 -2016:

  a. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra - đánh giá, công tác chủ nhiệm lớp; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán; đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn trong trường; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

b. Triển khai dạy học các chủ đề tích hợp liên môn, dạy học trên di sản, các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích cực ; hướng dẫn và khuyến khích học sinh nghiên cứu, sáng tạo khoa học - công nghệ.

c. Tiếp tục mục tiêu dạy tăng cường Tiếng Anh : rèn kỹ năng nghe nói với giáo viên bản ngữ, học môn Toán và khoa học bằng Tiếng Anh.

d. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kĩ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ của học sinh; hướng dẫn tích hợp, lồng ghép các nội dung vào các môn học theo chỉ đạo của Bộ GDĐT; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội.

e. Củng cố, phát huy tác dụng của Thư viện thông minh.

f. Triển khai thực hiện đề án thanh toán học phí không dùng tiền mặt.

g. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, các công cụ hỗ trợ hiện đại trong giảng dạy.

h. Tăng cường công tác xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực để trang bị cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy

1 -   CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:

Nhiệm  vụ chung:

Đẩy mạnh hiệu quả và sáng tạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm nền tảng tư tưởng cho tòan trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục đạo đức,  hình thành nhân cáchrèn kỹ năng sống cho học sinh. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi Thầy Cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

* Tổ chức thực hiện :

 - Chi bộ  : Trực tiếp chỉ đạo công tác giáo dục Chính trị tư tưởng trong nhà trường, thông qua 2 tổ chức Công đòan và Đòan TNCS. Phối hợp tốt với hội CMHS và địa phương. Tăng cường tính chủ động của Ban Chính trị tư tưởng, phát huy được quyền làm chủ CB -GV-CNV,  tùy từng tháng chọn chủ đề tuyên truyền giáo dục cho phù hợp, đa dạng, thiết thực.

-  Tổ chức Công Đoàn:

+ Làm tốt công tác vận động và phát huy được sức mạnh đoàn kết của toàn Hội đồng Sư phạm. Thực hiện sâu, rộng, thiết thực và hiệu quả cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương  - Trách nhiệm” trong CB – GV – CNV giúp cho đội ngũ tận tụy, trách nhiệm với công việc, trau dồi đạo đức nhà giáo, bản lĩnh sư phạm, giữ gìn hình ảnh tốt đẹp về người thầy. Thực sự là tấm gương cho học sinh noi theo.

+ Khuyến khích CB – GV – CNV tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ chính trị. Tích cực, cải tiến phương pháp dạy học, chú ý giáo dục đạo đức cho học sinh.

+ Cố gắng cùng lãnh đạo nhà trường tạo nguồn thu nhập chính đáng, đúng qui định, quan tâm nâng cao thu nhập hàng tháng của CB – GV – CNV, thường xuyên chăm lo sức khỏe và đời sống tinh thần của CB – GV – CNV, đảm bảo kịp thời, công bằng, công khai và có tính động viên cao. Đảm bảo đúng đủ các chế độ chính sách.

+ Tổ chức tham quan di tích lịch sử, căn cứ kháng chiến, danh lam thắng cảnh, kết hợp nghỉ ngơi ngắn + dài ngày  cho CB – GV – CNV  (theo  Nghị  quyết  của Hội nghị Cán bộ công chức hằng năm).

+ Chú ý các hoạt động thể thao thiết thực nhằm nâng cao sức khỏe đội ngũ (tránh hình thức ).

- Tổ chức Đoàn TNCS :

Tiếp tục chủ đề giáo dục “Sống có trách nhiệm – Sống trung thực”. Giáo dục học sinh sống theo Pháp luật và giàu lòng nhân ái,

+ Phát huy vai trò chủ động, tích cực và sáng tạo của Đoàn TNCS của Chi đoàn Giáo viên trong việc vận động tập hợp và giáo dục Thanh niên. Giáo dục học sinh khả năng tự học, tự rèn luyện, giàu lòng nhân ái, tự tin trong học tập và cuộc sống. Tạo bước chuyển biến mạnh về tính tự quản, lối sống vì tập thể, quan hệ bạn bè lành mạnh, trong sáng, trung thực.

+ Đoàn viên TNCS phải thể hiện tính gương mẫu, xung kích trong việc học tập, tu dưỡng và trong mọi hoạt động văn thể. Mạnh dạn đấu tranh, chống biểu hiện sai trái, ủng hộ và làm theo cái đúng; cần chú ý hơn đến công tác phát triển Đòan và nâng cao chất lượng Đoàn viên.

+ Đoàn TNCS tổ chức đa dạng, thường xuyên, đúng mức các hoạt động Giáo dục lành mạnh vui – khỏe – thiết thực, thu hút được đông đảo học sinh tham gia.

+ Tổ Sử, Tổ Giáo dục Công dân, Đoàn TNCS hướng dẫn học sinh sưu  tầm, tập hợp các tư  liệu (tranh ảnh, đĩa, băng hình . . .) một cách thường xuyên, để có thể chủ động về mặt tư liệu trong tuyên truyền giáo dục, đạo đức, truyền thống cách mạng cho học sinh (ATGT, di hại chất độc da cam, phòng trừ Ma túy. Tuyên truyền ngày thành lập Đảng, thành lập Đoàn, kỷ niệm 30/4, Kỷ niệm sinh nhật Bác . . . ) lồng ghép nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào giáo dục chính khóa. Tuyên truyền Luật Biển Việt Nam cho học  sinh.

+ Đẩy mạnh vai trò, tác dụng của công tác tư vấn học đường. Cảnh giáckiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học. (Ma túy, bài bạc, nạn bạo hành, trò chơi trực tuyến….)

+ Thực hiện đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Bồi dưỡng chuyên đề : “ Giáo dục môi trường biển đảo”, “ Phòng chống bạo lực học đường”, “ Kỹ năng quản lý và kiềm chế cảm xúc”…

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: