Cơ sở vật chất In

 

 Nhà trường đã có sự đầu tư nghiêm túc cho cơ sở vật chất để GV và HS có môi trường giáo dục tốt nhất. Điều này thể hiện rõ qua kết quả học tập của HS trường PTTH Nguyễn Thượng Hiền trong nhiều năm liền.

Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính:

1.  Cơ sở vật chất, thư viện của trường trong 4 năm gần đây

 

Năm học 2006-2007

Năm học 2007-2008

Năm học 2008-2009

Năm học

2009-2010

Tổng diện tích đất sử dụng của trường (tính bằng m2):

21.206.6m2

21.206.6m2

21.206.6m2

21.206.6m2

1. Khối phòng học theo chức năng:

 

 

 

 

Số phòng học văn hoá:

51

51

51

51

Số phòng học bộ môn:

 

 

 

 

- Phòng học bộ môn Vật lý:

1

1

1

1

- Phòng học bộ môn Hoá học:

1

1

1

1

- Phòng học bộ môn Sinh học:

1

1

1

1

- Phòng học bộ môn Tin học:

4

4

4

4

- Phòng học bộ môn Ngoại ngữ:

2

2

2

2

- Phòng học bộ môn khác:

5

5

5

5

2. Khối phòng phục vụ học tập:

 

 

 

 

- Phòng giáo dục rèn luyện thể chất hoặc nhà đa năng:

1

1

1

1

- Phòng giáo dục nghệ thuật:

 

 

 

 

- Phòng thiết bị giáo dục:

1

1

1

1

- Phòng truyền thống

1

1

1

1

- Phòng Đoàn:

1

1

1

1

- Phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật hoà nhập:

 

 

 

 

- Phòng khác:...

 

 

 

 

3. Khối phòng hành chính quản trị:

 

 

 

 

- Phòng Hiệu trưởng:

1

1

1

1

- Phòng Phó Hiệu trưởng:

1

1

1

1

- Phòng giáo viên:

1

1

1

1

- Văn phòng:

 

 

 

 

- Phòng y tế học đường:

1

1

1

1

- Kho:

5

5

5

5

- Phòng thường trực, bảo vệ:

5

5

5

5

- Khu nhà ăn, nhà nghỉ đảm bảo điều kiện sức khoẻ học sinh bán trú (nếu có):

1

1

1

1

- Khu đất làm sân chơi, sân tập:

3

3

3

3

- Khu vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên:

2

2

2

2

- Khu vệ sinh học sinh:

5

5

5

5

- Khu để xe học sinh:

2

2

2

2

- Khu để xe giáo viên và nhân viên:

2

2

2

2

- Các hạng mục khác (nếu có):...

 

 

 

 

 

 

Năm học 2006-2007

Năm học 2007-2008

Năm học 2008-2009

Năm học

2009-2010

4. Thư viện:

 

 

 

 

- Diện tích (m2) thư viện (bao gồm cả phòng đọc của giáo viên và học sinh):

 

 

300m2

300m2

- Tổng số đầu sách trong thư viện của nhà trường (cuốn):

17.284

17.751

18.398

18.853

- Máy tính của thư viện đã được kết nối internet (có hoặc không)

6

6

6

6

- Các thông tin khác (nếu có)...

 

 

 

 

5. Tổng số máy tính của trường:

 

 

 

 

- Dùng cho hệ thống văn phòng và quản lý:

26

26

26

26

- Số máy tính đang được kết nối internet:

198

198

198

198

- Dùng phục vụ học tập:

174

174

174

174

6. Số thiết bị nghe nhìn:

 

 

 

 

- Tivi:

12

12

12

12

- Nhạc cụ:

12

12

12

12

- Đầu Video:

5

5

5

5

- Đầu đĩa:

11

11

11

11

- Máy chiếu OverHead:

4

4

4

4

- Máy chiếu Projector:

3

3

3

3

- Thiết bị khác:...

 

 

 

 

7. Khu thể thao đa năng

 

 

 

1

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: